Kaderisasi Dan Pengembangan Organisasi

Profil Singkat

Bekerja membentuk kader himpunan dan mengembangkan internal HMS FT UNS secara terstruktur dengan berdasar pada asas-asas HMS FT UNS

Program Kerja